2017-09-08 09:51 #0 av: Reko

2. Älvros f-17 e Ernst Ronaldo 580 u Primros 5582

3. Lojstabil 30-13-0142 e Jagga Ess 583 u Levina 5248

4. Lojstark 30-13-0116 e Jagga Ess 583 u Svalan 3431

Premieringen börjar kl 10.00.