2017-01-07 16:16 #0 av: annaericsson

Tack alla ni som stöttat lojstarussen genom att bli "Vän till russen på Lojsta hed" under 2016!

Alla som vill är nu välkomna att bli "Vän" för 2017.

Som "Vän" får du utskick och mejlhälsningar från flocken under året. Företag får även sitt namn på hemsidan och på anslagstavlan i russparken.

Stödet sker genom ett årligt bidrag – 300 kronor för privatpersoner och 3 000 kronor för företag. Betalningen sker digitalt via tjänsten simplesignup.se.

Se länk här:

https://simplesignup.se/event/62404-bli-vaen-till-russen-paa-lojsta-hed-2016

Pengarna går till den fond för bevarandet av russparken som Russambetesföreningen Lojsta hed och Hushållningssällskapet Gotland upprättat.

Målet är att det i framtiden ska finnas russ på Lojsta hed som lever så nära dess ursprungsförhållande som möjligt.

Mer info på hemsidan http://lojstahedrussen.se/van-russen-pa-lojsta-hed/