2014-05-01 10:27 #0 av: annaericsson

Årets första på Lojsta hed kommit! Det blev en brun hingst med stjärn. Mamma heter Fillipin och pappa Jagga Ess. Totalt väntas omkring 35 föl efter Jagga Ess, som gick med flocken i fjol. Alla föl läggs ut hemsidan www.lojstahedrussen.se allt eftersom de föds.