Allmänt

Russförsök på SLU i Uppsala

2014-04-20 21:30 #0 av: BrittaD

Detta hittade jag i dagens ATL:
http://www.atl.nu/h-st/f-rs-k-ska-utv-rdera-russ-som-naturv-rdare

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2014-04-22 07:28 #1 av: Reko

http://gotlandsruss.ifokus.se/discussions/534445798e0e744158000fb0-russen-ska-radda-landskapet?participating-1

Anmäl
2014-04-25 11:39 #2 av: Reko

Det här fick jag på mailen i dag:

Russet som naturvårdare

Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala ska påbörja en studie om hur extensivt hållna gotlandsruss kan påverka den biologiska mångfalden och hur russen påverkas av ett extensivt hållningssystem. För att få en jämförelsegrupp söker vi därför ettåriga russhingstar som är konventionellt hållna i stall eller lösdrift och som ägarna kan tänka sig att vi får följa utvecklingen av.

Bakgrund till studien

Trots internationella konventioner och omfattande nationella åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige. Betande Gotlandsruss kan vara en metod att stoppa den negativa utvecklingen och samtidigt bidra till att russet, som är en hotad svensk husdjursras, bevaras.

Syftet med projektet är att utvärdera mångfalds- och djurvälfärdsrelaterade effekter av extensiv hållning av russ. Våra hypoteser är att extensiv, men kontrollerad hållning, av russ på ogödslade naturbetes- och skogsmarker är ett bra sätt att öka den biologiska mångfalden i svenskt jord- och skogsbrukslandskap och att det kan ske med god djurvälfärd.

Provtagningen

På de konventionellt hållna russen kommer vi att ta prover på träck och grovfoder, göra en hullbedömning och ta ett blodprov för att få en bedömning av russens näringstillstånd och parasiter. Vi vill också göra en rörelseanalys och ställa lite frågor om hästarnas hälsa och beteende. Rörelseanalysen innebär att man fäster små sensorer (som tändsticksaskar) på grimman, på korset (med tejp) och runt en kota (elastiskt band) och springer med hästen rakt fram i ca 100 m.

Som ägare får man information om fodrets näringsinnehåll och enklare foderrådgivning baserat på detta och hästens övriga ”resultat”, information om eventuell parasitförekomst och hur hästen rör sig.

Provtagningen kommer att ske fyra gånger under ett år. Den första provtagningen är beräknad att genomföras i mitten av maj. Därefter i september, november och mars. För att vara med i studien ska russet inte vara uppstallat mer än 15 mil från Uppsala på grund av praktiska skäl.

Huvudansvar för studien har professor Anna Jansson vid institutionen för husdjurens utfodring och vård och jag, Elin Mattsson, som läser till husdjursagronom och gör mitt examensarbete i projektet.

Om du är intresserad utav att delta i studien eller har frågor angående studien kan du mejla mig påelma0006@stud.slu.se

Du får gärna tipsa andra russägare om att vi söker deltagare.

Mer information om studien hittar du på länken nedan:

http://www.slu.se/sv/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/forskning/pagaende-projekt/russet-som-naturvardare/

Med vänliga hälsningar
Elin Mattsson

Anmäl
2014-05-20 08:49 #3 av: Reko

Nytt meddelande på mailen:

Ettåriga russvalacker sökes till SLU studie

Eftersom vi inte fick en tillräckligt stor jämförelsegrupp med enbart russhingstar söker vi nu även ettåriga russvalacker till studien Russet som naturvårdare. Russen ska vara konventionellt hållna i stall eller lösdrift max 15 mil från Uppsala. Provtagningar kommer ske två gånger under ett år. Studiens frågeställning är hur extensivt hållna russ kan påverka den biologiska mångfalden och hur russen påverkas av ett extensivt hållningssystem.Bakgrund till studien

Trots internationella konventioner och omfattande nationella åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige. Betande Gotlandsruss kan vara en metod att stoppa den negativa utvecklingen och samtidigt bidra till att russet, som är en hotad svensk husdjursras, bevaras.

Syftet med projektet är att utvärdera mångfalds- och djurvälfärdsrelaterade effekter av extensiv hållning av russ. Våra hypoteser är att extensiv, men kontrollerad hållning, av russ på ogödslade naturbetes- och skogsmarker är ett bra sätt att öka den biologiska mångfalden i svenskt jord- och skogsbrukslandskap och att det kan ske med god djurvälfärd.

Provtagningen

På de konventionellt hållna russen kommer vi att ta prover på träck och grovfoder, göra en hullbedömning och ta ett blodprov för att få en bedömning av russens näringstillstånd och parasiter. Vi vill också göra en rörelseanalys och ställa lite frågor om hästarnas hälsa och beteende. Rörelseanalysen innebär att man fäster små sensorer (som tändsticksaskar) på grimman, på korset (med tejp) och runt en kota (elastiskt band) och springer med hästen rakt fram i ca 100 m.

Som ägare får man information om fodrets näringsinnehåll och enklare foderrådgivning baserat på detta och hästens övriga ”resultat”, information om eventuell parasitförekomst och hur hästen rör sig.

Provtagningen kommer att ske två gånger under ett år. Den första provtagningen är beräknad att genomföras i slutet utav sommaren och den andra under vintern.

Huvudansvar för studien har professor Anna Jansson vid institutionen för husdjurens utfodring och vård och jag, Elin Mattsson, som läser till husdjursagronom och gör mitt examensarbete i projektet

Om du är intresserad utav att delta i studien eller har frågor angående studien kan du mejla mig på

elma0006@stud.slu.se

Du får gärna tipsa andra russägare om att vi nu även söker russvalacker.

Mer information om studien hittar du på länken nedan:

http://www.slu.se/sv/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/forskning/pagaende-projekt/russet-som-naturvardare/

Anmäl
2018-01-04 11:12 #4 av: Reko

http://www.natursidan.se/nyheter/gotlandsruss-effektiva-for-att-oka-biologisk-mangfald-i-eklandskap/ Inte helt oväntat!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.