2013-04-25 13:54 #0 av: VeronicaP

HNS (Hästnäringens nationella stiftelse) Avelskommitté genomför nu en enkätstudie ”Vi tar temperaturen på Hästsverige – gör din röst hörd” om hästen, sporten och avelsarbetet i Sverige. Medverka gärna och sprid även vidare till medlemmar och bekanta, ju fler svar - desto bättre resultat!

Information om enkäten:

http://nshorse.se/2013/04/15/vi-tar-temperaturen-pa-hastsverige-gor-din-rost-hord/

 

Direktlänk till undersökningen:

http://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=12855iVqu24WVGk3QGbHf