2012-10-09 15:06 #0 av: binis

På grunda av ändrade och bristande intresse kommer vi att minska antalet hästar på gården.

De kan säljas eller lånas ut på foder.

För vidare information om hästarna pm el ring 070-6971944 .