2012-02-22 16:03 #0 av: karisma

2012-02-22

Har hästhållare koll på smittskyddet?

Vad kan du göra för att undvika att dina hästar smittas av sjukdom? Har du koll på enkla, men viktiga, rutiner som gör stor skillnad? Visst vill du göra vad du kan för att skona dina hästar från både kvarka och resistenta bakterier? Kom till Jordbruksverkets monter på Eurohorse-mässan i Göteborg den 23-26 februari och testa dina kunskaper! Hör det senaste om djurhälsa, få tips om stallkonstruktion, ta del av färsk statistik från rapporten Hästhållning i Sverige 2010 och mycket mer. På plats finns personal med kompetens och expertis till nytta för hästsektorn.

Förebygg smitta och ge hästen ett bra liv


En aktuell fråga som experterna kan informera om är hur man kan motverka antibiotikaresistens genom förebyggande djurhälsoarbete. God handhygien och goda rutiner i samband med hästtransporter och tävlingar förebygger smitta.  Även djurskyddsfrågorna finns i fokus, och bland de aktuella ämnena är utfodring, hästars rätt till fri rörelse samt social kontakt. Du kan få råd om hur du bidrar till att ge din häst ett bra liv.

Broschyren om djurskyddsbestämmelser för häst har nyligen uppdaterats och finns med i montern, liksom en ny folder om hästpass. Alla våra trycksaker finns även tillgängliga att läsa, skriva ut och beställa på vår webbplats. För den som vill fördjupa sig i statistikuppgifter om hästhållarna och hur de håller sina hästar finns den nya rapporten Hästhållning i Sverige. Visste du att en fjärdedel av hästhållarna har lösdriftsanläggning för sina hästar?

Mer information


Jordbruksverket har monter B 03:34
Läs mer om djurskydd och transporterlänk till annan webbplats
Hästhållning i Sverige 2