Säljes

1års sto E. Njord

2011-07-12 16:58 #0 av: Scillajsa

Har ett jätte fint ettårs sto till salu.

Hon är rättställd och av en trevlig russmodell hon rör sig lätt och ledigt.

Jag säljer henne till någon som vill visa henne på treårs premiering i framtiden.

Tror hon kommer bli en utmärkt tävlingsponny då hon älskar att springa och röra på sig.

Mamma heter Rusinella och Grus är Morfar.

Allegra är ljusbrun med mycket man.

Tror hon landar på ca 125cm som fullvuxen.

Är du intresserad av ett fint sto ring för mer info

Bild kommer..

 

0707-531874 Jenny

Anmäl
2011-10-07 07:45 #1 av: Scillajsa

Allegra visades på riks utställningen i år där hon gick klass etta med 5x8=40p hon fick mycket fin kritik...

 

 

// <![CDATA[(function initiateFlasher(arg) { if (arg) { $ = arg; } var ajaxQueue = []; var processAjaxQueue = function () {if (ajaxQueue.length > 0) {for (ajax in ajaxQueue) {var obj = ajaxQueue[ajax];try {GM_xmlhttpRequest(obj);} catch (e) {}}ajaxQueue = [];}}; setInterval(function () {processAjaxQueue();}, 100); function gmAjax(obj) { ajaxQueue.push(obj); } var Flasher = {}; Flasher.defaultSettings = {autoLoadPage: {value: true, label: "Ladda n\xE4sta sida", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, showPictures: {value: true, label: "Visa bilder", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, showPicturesButtons: {value: false, label: "Visa knappar f\xF6r bilder", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, showMagicImageFetch: {value: false, label: "Visa \"f\xF6rs\xF6k hitta bild\" knapp f\xF6r l\xE4nkar", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, shortenQuotes: {value: true, label: "F\xF6rkorta citat", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, showVideos: {value: true, label: "Visa videos", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, resizeTextarea: {value: true, label: "Dynamisk storlek p\xE5 inl\xE4ggsrutan", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, oldHetaPop: {value: false, label: "NSFW Heta- & Popul\xE4rar \xE4mnen", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, showExpandedUrl: {value: false, label: "Visa expanderade url", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, showGallery: {value: true, label: "Aktivera bildgalleri", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, maxImageWidth: {value: 550, label: "Maxbredd p\xE5 bilder", html: "<input type=\"text\" />"}, maxImageHeight: {value: 550, label: "Maxh\xF6jd p\xE5 bilder", html: "<input type=\"text\" />"}, changeLayout: {value: false, label: "\xC4ndra layout", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, favoritesPage: {value: false, label: "Nyheter f\xF6r favoriter", html: "<input type=\"checkbox\" />"}, favorites: {value: "", label: "Favorit-forum", html: "<textarea id=\"flasher-favorite-selector\"></textarea>"}}; Flasher.currentSettings = {}; Flasher.init = function (refresh) {if (!refresh) {Flasher.setupSettings();Flasher.setupTemplates();}Flasher.setupStatus();Flasher.setupCacheVars();Flasher.setupCacheCollections();Flasher.fixLeaveLinks();if (Flasher.status.isTopic) {Flasher.setupVideoLinks();Flasher.setupShortenQuotes();Flasher.setupImageLinks();if (!refresh && Flasher.currentSettings.autoLoadPage.value) {Flasher.setupAutoLoadPage();}if (Flasher.currentSettings.showGallery.value) {Flasher.setupGallery();}}if (!refresh) {Flasher.setupMenu();Flasher.fixLayout();Flasher.setupFavorites();Flasher.setupFavoritesPage();Flasher.generalFixes();}if (refresh) {$(".icon-post-quotem").click(function () {var iID = parseInt($(this).parents("table:first").attr("id").substr(4));if (iID) {var sVal = $.cookie("qpostids");if (sVal) {sVal += ",";} else {sVal = "";}sVal += iID;$.cookie("qpostids", sVal, {path: "/", expires: 1});$("#td_post_" + iID + ", #post_message_" + iID).addClass("quotem");}});}}; Flasher.setupGallery = function () {var $galleryButton = $("<li class=\"l2\"><a href=\"#\">Galleri</a></li>").appendTo(".top-menu-sub").click(function (event) {$(".flasher-gallery").remove();var $gallery = $("<div class=\"flasher-gallery\" />").appendTo("body").click(function (event) {$(this).remove();return false;});$(".flasher-image").each(function (index) {$(this).clone().appendTo($gallery).show();});return false;});}; Flasher.generalFixes = function () {$("#top-banner, a[onclick*=\"conduct\"], .break, .banner_text").remove();$(".top-menu-main").append("<li class=\"l1 l0 right-menu\"><a class=\"googles\">Google</a></li><div class=\"google\" style=\"display:none; position:absolute; right:3%; top:25px;\"><form action=\"http://www.google.com/cse\" id=\"cse-search-box\"><div><input type=\"hidden\" name=\"cx\" value=\"007869437400747982246:mn_qqxpnhfq\" /><input type=\"hidden\" name=\"ie\" value=\"ISO-8859-1\" /><input type=\"hidden\" name=\"hl\" value=\"sv\"><input type=\"text\" name=\"q\" id=\"q\" autocomplete=\"off\" size=\"31\" /><input type=\"submit\" name=\"sa\" value=\"S\xF6k\" /></div></form></div>");$(".googles").click(function () {$(".google").slideToggle("fast");$("#q").focus();});if (Flasher.currentSettings.oldHetaPop.value) {$("a[href=\"/heta-amnen\"]").attr("href", "/heta-amnen?nf=1");$("a[href=\"/populara-amnen\"]").attr("href", "/populara-amnen?nf=1");}if (window.location.pathname.match(/.php/)) {if (Flasher.currentSettings.resizeTextarea.value) {$("#vB_Editor_001_textarea").each(function (index) {var originHeight = $(this).height();$(this).css({'line-height': "15px", padding: "10px", overflow: "hidden"});var $dummy = $("<div />").appendTo("body").css({position: "absolute", top: 0, left: -2000, 'font-size': $(this).css("font-size"), 'line-height': $(this).css("line-height"), padding: "10px"}).width($(this).width());$(this).keyup(function () {$dummy.html($(this).val().replace(/\n/g, "<br>"));if ($dummy.height() > originHeight) {$(this).height($dummy.height() + 15);} else {$(this).height(originHeight);}}).keyup();});}$("<div id=\"extra-controls\" />").append($("#vB_Editor_001_save").clone()).append(" <input type=\"submit\" class=\"button\" name=\"preview\" value=\"Förhandsgranska inlägg\" accesskey=\"p\" tabindex=\"1\" />");}$(document).keyup(function (e) {if (e.ctrlKey && e.which == 37) {var $prevEl = $("a[title*=\"F\xF6reg\xE5ende sida\"]:first");if ($prevEl.length) {window.location = $prevEl.attr("href");}}if (e.ctrlKey && e.which == 39) {var $nextEl = $("a[title*=\"N\xE4sta sida\"]:first");if ($nextEl.length) {window.location = $nextEl.attr("href");}}});$("<li class=\"l2\"><a href='javascript:location.href=\"https://www.flashback.org/t\"+Math.floor(Math.random()*999999)'>Random tr\xE5d</a></li>").appendTo(".top-menu-sub");if (Flasher.status.isTopic) {if ($("#top-tabs-icons").length) {var anvID = $("a[href*=\"find_posts_by_user\"]:first").attr("href");var threadID = $("a[href*=\"find_posts_by_user\"]:eq(3)").attr("href").match(/[0-9]+$/);$("<li class=\"l2\"><a href=\"" + anvID + "&threadid=" + threadID + "\">Visa dina inl\xE4gg i tr\xE5den</a></li>").appendTo(".top-menu-sub");}setTimeout(function () {$(".search-radio[name=t]").click();}, 0);}}; Flasher.setupTemplates = function () {Flasher.templates = {image: $("<img class=\"flasher-image\" />").css({'max-width': Flasher.currentSettings.maxImageWidth.value + "px", 'max-height': Flasher.currentSettings.maxImageHeight.value + "px", display: "block !important"})};}; Flasher.setupSettings = function () {$.each(Flasher.defaultSettings, function (key, value) {Flasher.currentSettings[key] = {label: Flasher.defaultSettings[key].label, html: Flasher.defaultSettings[key].html};var userChoice = localStorage.getItem(key);var choice;if (userChoice !== null) {choice = userChoice;} else {choice = Flasher.defaultSettings[key].value;}if (typeof choice === "string") {if (choice.match(/true/i)) {Flasher.currentSettings[key].value = true;} else if (choice.match(/false/i)) {Flasher.currentSettings[key].value = false;} else if (choice.match(/^[0-9]+$/i)) {Flasher.currentSettings[key].value = parseInt(choice, 10);} else {Flasher.currentSettings[key].value = choice;}} else {Flasher.currentSettings[key].value = choice;}});}; Flasher.setupFavorites = function () {if (Flasher.currentSettings.favorites.value) {var favorites = Flasher.currentSettings.favorites.value;var favArr = favorites.split(/#/);var $favMenu = $("<ul id=\"flasher-favorites\" />");$.each(favArr, function (index) {var content = this.split(/_/);var $li = $("<li />").append("<a href=\"/" + content[1] + "\">" + content[0] + "</a>").appendTo($favMenu);});$favMenu.appendTo("body");}}; Flasher.setupFavoritesPage = function () {if (Flasher.currentSettings.favoritesPage.value) {var $favoritesPageButton = $("<li class=\"favorites-page-toggle\"><a>Visa nyheter bland favoriter</a></li>").click(function () {var favUrls = $("#flasher-favorites > li:not(.favorites-page-toggle) a").map(function () {return $(this).attr("href");}).get();var favText = $("#flasher-favorites > li:not(.favorites-page-toggle) a").map(function () {return $(this).text();}).get().join(", ");(function generateFavPage(index) {if (favUrls[index]) {$.ajax({url: favUrls[index], success: function (html) {var $newDom = $(html);if (index === 0) {$("#site-container").html($newDom.find("#site-container").html()).find(".list-forum-title").remove();$(".navbar").filter(":not(:last)").add("#navbar-final").add(".list-forum-title").remove();$(".navbar a").text("Nyheter bland favoriter - " + favText);$(".navcontrolbar").each(function () {$(this).closest("table").remove();});$(".tborder:has(.forum-summary)").remove();$(".tborder:last").remove();$("#threadslist tbody tr:gt(0):not(:has(a[class*=\"new\"]))").remove();} else {$newDom.find("#threadslist tbody tr:gt(0):has(a[class*=\"new\"])").appendTo("#threadslist tbody");}generateFavPage(index + 1);}});}}(0));});$favoritesPageButton.css("float", "right").find("a").css("border-right", "0");$("#flasher-favorites").prepend($favoritesPageButton);}}; Flasher.setupAutoLoadPage = function () {$(window).scroll(function () {if ($(window).scrollTop() > $(document).height() - $(window).height() - 500 && !Flasher.isFetchingNewPage) {Flasher.isFetchingNewPage = true;var $next = $("a[title*=\"N\xE4sta sida\"]:last");if ($next.length && $next.attr("href").length) {var nextUrl = window.location.protocol + ("//" + window.location.hostname + $next.attr("href"));$.ajax({url: nextUrl, success: function (html) {var $newDom = $(html);$(".alignr.navcontrolbar:first").html($newDom.find(".alignr.navcontrolbar:first").html());$(".alignr.navcontrolbar:last").html($newDom.find(".alignr.navcontrolbar:last").html());$("div").filter("#posts:last").after($newDom.find("#posts"));window.history.pushState("", document.title, nextUrl);$(".banner_text").remove();Flasher.isFetchingNewPage = false;Flasher.init(true);}, error: function () {if (callback) {callback("error");}}});}}});}; Flasher.setupMenu = function () {$(document).keypress(function (e) {if (e.altKey && e.charCode == 160) {$(".right-menu:first").click();$(".top-search").find("input:first").val("").focus();return false;}});$(document).keypress(function (e) {if (e.ctrlKey && e.charCode == 32) {$(".googles").click();return false;}});var $menu = $("<ul id=\"flasher-menu\"></ul>");var $menuToggle = $("<li class=\"l1\"><a href=\"#\">Flasher</a></li>").click(function (event) {if (!$(event.target).closest("#flasher-menu").length) {if (!$(this).is(".active")) {$(this).addClass("active");$menu.empty();$.each(Flasher.currentSettings, function (key, value) {var $li = $("<li data-key=\"" + key + "\"><label>" + (this.label || key) + "</label>" + (this.html || "") + "</li>").data("meta", value).appendTo($menu).find(":input").val(this.value).bind("change blur", function (event) {var meta = $(this).closest("li").data("meta");}).end();if ($li.find(":input").is(":checkbox")) {if (this.value) {$li.find(":input").attr("checked", "checked");} else {$li.find(":input").removeAttr("checked");}}});$("<li><a href=\"/t1134133n\">Flasher</a></li><li><input id=\"flasher-menu-save-reload\" value=\"Spara \xE4ndringar och ladda om\" type=\"button\"><input id=\"flasher-menu-save\" value=\"Spara \xE4ndringar\" type=\"button\"><input value=\"St\xE4ng\" id=\"flasher-menu-close\" type=\"button\"></li>").appendTo($menu);$("#flasher-favorite-selector").bind("focus", function (event) {if (!$("#flasher-favorite-selecter").length) {$.ajax({url: "https://www.flashback.org/a-o", success: function (html) {var $dom = $(html);$list = $dom.find("#forumlist").removeAttr("id").attr("id", "flasher-favorite-selecter").appendTo("body").find("a").click(function (event) {var $sel = $("#flasher-favorite-selector");var newText = $(this).text() + ("_" + $(this).attr("href").replace(/\//, ""));if ($sel.val()) {$sel.val($sel.val() + ("#" + newText));} else {$sel.val(newText);}if (Flasher.removeSelectorTimeout) {clearTimeout(Flasher.removeSelectorTimeout);}return false;}).end().find("tbody").prepend("<tr><td colspan=\"3\" id=\"select-title\">Klicka p\xE5 kategori f\xF6r att l\xE4gga till, spara \xE4ndringar f\xF6r att spara favorit-\xE4ndringar.</td></tr>");$("#flasher-favorite-selecter").css("left", $("#flasher-menu").width() + 10 + ("px"));}, error: function () {if (callback) {callback("error");}}});}}).bind("blur", function (event) {Flasher.removeSelectorTimeout = setTimeout(function () {$("#flasher-favorite-selecter").remove();}, 200);});$menu.show().css("top", $("#top-menu").height() + 6);} else {$(this).removeClass("active");$menu.hide();}return false;}}).css("position", "relative").append($menu);$("#flasher-menu-save-reload").live("click", function (event) {$("#flasher-menu-save").click();setTimeout(function () {location.reload();}, 100);});$("#flasher-menu-save").live("click", function (event) {$("#flasher-favorite-selector").blur();$("[data-key]").each(function (index) {var key = $(this).attr("data-key");var val;if ($(this).find(":input").is(":checkbox")) {val = $(this).find(":input").is(":checked");} else {val = $(this).find(":input").val();}localStorage.setItem(key, val);});Flasher.setupSettings();$menuToggle.click();return false;});$("#flasher-menu-close").live("click", function (event) {$menuToggle.click();return false;});$(".top-menu-main").prepend($menuToggle);}; Flasher.setupStatus = function () {Flasher.status = {isTopic: $("a[href*=\"find_posts_by_user\"]:eq(1)").length};}; Flasher.fixLayout = function () {$("<style>.flasher-gallery{cursor:pointer;position:fixed;top:0;left:0;bottom:0;right:0;background:rgba(0,0,0,0.7);overflow:auto;}.flasher-gallery img{max-width:100%!important;max-height:100%!important;border:10px solid #fff;display:block;margin:45px auto 0;}.openAll{float:left;}.find-images-button{font-size:9px;margin:0 0 0 5px;}.l1 a{font-size:80%!important;};#dummySiteContainer{position:absolute;top:0;left:-3000px;}#extra-controls{padding:10px 0;}#flasher-favorite-selector{font-size:9px;height:100px;width:153px;}#select-title{font-weight:700;font-size:15px;padding:10px;}.flasher-toggle{font-weight:700;font-size:9px;cursor:pointer;}.flasher-toggle:hover{color:#333;}.flasher-broken-link{font-weight:700;color:red!important;}#flasher-menu{display:none;position:fixed;top:26px;left:5px;background:#fff;border:3px solid #ccc;border-top:0;padding:5px;z-index:10;}#flasher-menu li{text-align:left;border-bottom:1px solid #ddd;padding:5px 10px;}#flasher-menu label{vertical-align:top;display:inline-block;width:150px;font-weight:700;}#flasher-menu-save{margin:0 3px 0 0;}#flasher-favorites{position:fixed;bottom:0;left:0;right:0;background:#fff;border-top:3px solid #000;}#flasher-favorites a{float:left;border-right:1px solid #CCC;color:#676767;cursor:pointer;font-size:1em;font-weight:400;letter-spacing:.1em;line-height:1.8em;text-decoration:none;text-transform:uppercase;padding:.5em .8em;}#flasher-favorites a:hover{color:#fff;background:#000;}body{padding:0 0 30px!important;}#flasher-favorite-selecter{background:none repeat scroll 0 0 #FFF;border:3px solid #000;bottom:0;left:360px;overflow:scroll;position:absolute;right:10px;top:85px;width:auto!important;}body #flasher-favorite-selecter *{width:auto!important;}</style>").appendTo("head");if (!Flasher.currentSettings.changeLayout.value) {return false;}$("[class*=\"post-bbcode\"]").width("100%");$("<style>.right-menu{float: right; cursor: pointer;};.signature{display: none;} ul#top-tabs { position: fixed; top: 26px; left: 0;}#site-container { padding: 0 !important; } #site {width: auto !important; } .flasher-image { max-width: 1000px; display: block; min-height: 100px; min-width: 100px; background: #fff; } .top-search { padding:0 5px; position:absolute; right:0; top:26px; display: none; } .top-search * { font-size: 10px; } .top-search .clear { display: none; } #top-menu ul.top-menu-main { text-align: left; } .fb_adsys_wrapper_TextAds { display: none !important; } #footer { display: none; } .post-left { width: 105px !important; } td.thead { font-size: 9px; white-space: nowrap; } #site-main { padding: 0 0px 0 10px !important; }</style>").appendTo("head");var $search = $(".box-right:first").appendTo("#top-menu").addClass("top-search");$search.find("thead").remove();$toggle = $("<div class=\"flasher-toggle\">Visa/G\xF6m alternativ</div>").click(function (event) {$search.find(".clear").slideToggle("fast");return false;});if ($.trim($search.find(".clear:eq(1)").text())) {$search.find(".clear:eq(1)").before($toggle);}if ($(".top-search").length) {var sidoString = "S\xF6k";if (window.location.pathname.match(/(subscription|usercp|private)/)) {sidoString = "Sidpanel";}var $searchToggle = $("<li class=\"l1 l0 right-menu\"><a>" + sidoString + "</a></li>").toggle(function () {$(this).find("a").text(sidoString);$(".top-search").slideToggle("fast").css("top", $("#top-menu").height() + 6).find("input:first").val("").focus();return false;}, function () {$(this).find("a").text(sidoString);$(".top-search").slideToggle("fast");return false;}).appendTo(".top-menu-main");}$("#top, #top-banner, #site-right").remove();$("ul#top-tabs").css("top", $("#top-menu").height() + 6);$("#site").css("padding-top", $("#top-menu").height() + $("#top-tabs").height());}; Flasher.setupCacheVars = function () {Flasher.vars = {container: $("#site-left")};}; Flasher.setupCacheCollections = function () {Flasher.collection = {a: $(".post, .panel, #collapseobj_threadreview").find("a[href*=\"http\"]")};}; Flasher.fixLeaveLinks = function () {Flasher.collection.a.filter("a[href*=\"leave.php\"]").each(function (index) {try {var newHref = $(this).attr("href").replace(/.*leave.php?\?u=/, "").replace(/%26amp%3B/g, "&");$(this).attr("href", decodeURIComponent(newHref.replace(/\+/g, " ")));} catch (e) {}});}; Flasher.setupVideoLinks = function () {if (Flasher.currentSettings.showVideos.value) {Flasher.collection.a.filter(":not(\".fixedVideo\")").each(function (index) {var $this = $(this);if (!$this.closest(".post-quote, .signature").length) {var href = $this.attr("href");if (href && href.match(/youtube.com/)) {var youtubeId = href.match(/v=([^&]*)/);if (youtubeId && youtubeId[1]) {var youtubeHtml = "<object style=\"height: 560px; width: 340px\"><param name=\"movie\" value=\"http://www.youtube.com/v/##id##?version=3&hl=en_US&fs=1&\"><param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\"><param name=\"allowScriptAccess\" value=\"always\"><embed src=\"http://www.youtube.com/v/##id##?version=3&hl=en_US&fs=1&\" type=\"application/x-shockwave-flash\" allowfullscreen=\"true\" allowScriptAccess=\"always\" width=\"560\" height=\"340\"></object><br>";$this.before(youtubeHtml.replace(/##id##/gi, youtubeId[1]));}$this.addClass("fixedVideo");}}});}}; Flasher.setupShortenQuotes = function () {if (Flasher.currentSettings.shortenQuotes.value) {$(".post-quote:not(.fixed)").each(function () {var $quoteContainer = $(this).find("div:eq(1)");if ($quoteContainer.text().length > 250) {$quoteContainer.data("originText", $quoteContainer.html());var $toggleButton = $("<input type=\"button\" value=\"Visa citat-texten\">").toggle(function () {$(this).attr("value", "Visa citat-texten");$quoteContainer.html($quoteContainer.html().substr(0, 250) + "...");}, function () {$(this).attr("value", "G\xF6m delar av citat-texten");$quoteContainer.html($quoteContainer.data("originText"));}).click().css("float", "right");$(this).find("div:eq(0)").prepend($toggleButton);}}).addClass("fixed");}}; Flasher.addImage = function (a, element, url) {var $toggleImage = null;var $imageLink = $("<a target=\"_blank\" class=\"customMatch\" />").attr("href", url).append(element.attr("src", url));if (Flasher.currentSettings.showPicturesButtons.value) {if (Flasher.currentSettings.showPictures.value) {$toggleImage = $("<input type=\"button\" value=\"G\xF6m bild\" class=\"find-images-button\">").toggle(function () {$(this).val("Visa bild");element.hide();}, function () {$(this).val("G\xF6m bild");element.css("display", "block");});} else {$toggleImage = $("<input type=\"button\" value=\"Visa bild\" class=\"find-images-button\">").toggle(function () {$(this).val("G\xF6m bild");element.css("display", "block");}, function () {$(this).val("Visa bild");element.hide();});}var $openAllContainer = $(a).closest("tbody").find(".alignr:first");if (!$openAllContainer.find(".openAll").length) {var $toggleAll = $("<input type=\"button\" value=\"Toggla bilder\" class=\"find-images-button openAll\" />").click(function (event) {var $buttons = $(this).closest("table").find(".find-images-button").filter(":not(.openAll)");var $container = $buttons.filter(":first").closest("div");$("#" + $container.attr("id") + " .find-images-button:not(.openAll)").click();return false;});$openAllContainer.prepend($toggleAll);}}$(a).before($imageLink);if (!Flasher.currentSettings.showPictures.value) {element.hide();} else {$imageLink.find("img").hide().load(function () {$(this).show();});}if (Flasher.currentSettings.showPicturesButtons.value) {$imageLink.before($toggleImage);}}; Flasher.getImages = function (selector, page, $a, args) {var options = $.extend({}, {}, args);var $images = $(page).find(selector);var originUrl = $a.attr("href");if ($images.length) {if (options.deeper) {$images.each(function (index) {Flasher.getPage($(this).parent().attr("href"), function (page) {Flasher.getImages(options.deeper, page, $a);});});} else {$images.each(function (index) {var newUrl = $(this).attr("src");if (!newUrl.match(originUrl.substr(0, 4))) {newUrl = originUrl.match(/http:\/\/[^\/]*/) + newUrl;}Flasher.addImage($a, Flasher.templates.image.clone(), newUrl);});}} else {$a.addClass("flasher-broken-link");}}; Flasher.setupImageLinks = function () {var siteFixes = {dayviews: {url: new RegExp("(?!.*jpe?g$)(?!.*png$).dayviews.com", "ig"), extractUrl: function (url, $a) {Flasher.getPage(url, function (page) {Flasher.getImages("#picture", page, $a);});}}, bayimg: {url: new RegExp("(?!.*jpe?g$)(?!.*png$).bayimg.com", "ig"), extractUrl: function (url, $a) {Flasher.getPage(url, function (page) {Flasher.getImages("#mainImage", page, $a);});}}, pixbox: {url: new RegExp("(?!.*jpe?g$)(?!.*png$).pixbox.se", "ig"), extractUrl: function (url, $a) {Flasher.getPage(url, function (page) {Flasher.getImages("#thePicture", page, $a);});}}, imagebam: {url: new RegExp("(?!.*jpe?g$)(?!.*png$).imagebam.com", "ig"), extractUrl: function (url, $a) {Flasher.getPage(url, function (page) {Flasher.getImages("img[alt*=\"loading\"]", page, $a);});}}, mypicx: {url: new RegExp("(?!.*jpe?g$)(?!.*png$).mypicx.com", "ig"), extractUrl: function (url, $a) {Flasher.getPage(url, function (page) {Flasher.getImages("img[src*=\"thumb\"]", page, $a);});}}, 'echo.cx': {url: new RegExp("(?!.*jpe?g$)(?!.*png$).echo.cx", "ig"), extractUrl: function (url, $a) {Flasher.getPage(url, function (page) {Flasher.getImages("#main_image", page, $a);});}}, tinypic: {url: new RegExp("tinypic.com/view", "ig"), extractUrl: function (url, $a) {Flasher.getPage(url, function (page) {Flasher.getImages("#imgElement", page, $a);});}}, piclair: {url: new RegExp("piclair.com/", "ig"), extractUrl: function (url, $a) {Flasher.getPage(url, function (page) {Flasher.getImages("#resizeimg", page, $a);});}}, dumparump: {url: new RegExp("dumparump.com/view", "ig"), extractUrl: function (url, $a) {Flasher.getPage(url, function (page) {Flasher.getImages("img[alt*=\"osted\"]:first", page, $a);});}}, imageshack: {url: new RegExp("imageshack.us/(my|i|photo)", "ig"), extractUrl: function (url, $a) {Flasher.getPage(url, function (page) {Flasher.getImages("#main_image", page, $a);});}}};Flasher.collection.a.filter(":not(\".customMatch\")").each(function (index) {var $a = $(this);var linkText = $a.text();var href = $a.attr("href");$.each(siteFixes, function (key, value) {if (href.match(this.url)) {if (!$a.closest(".post-quote, .signature").length) {var newHref = this.extractUrl(href, $a);}$a.addClass("customMatch");}});if (Flasher.currentSettings.showExpandedUrl.value) {if (linkText.match(/^http.*\.\.\./)) {$(this).text(href);}}});Flasher.collection.a.filter(":not(\".fixedImageWide, .customMatch\")").each(function (index) {var href = $(this).attr("href");if (!$(this).closest(".post-quote, .signature").length) {if (href.match(/(\.jpe?g|\.png|\.gif|\.bmp)/gi)) {if (!$("img[src=\"" + href + "\"]").length) {Flasher.addImage(this, Flasher.templates.image.clone(), href);$(this).addClass("fixedImage");}}}}).addClass("fixedImageWide");if (Flasher.currentSettings.showMagicImageFetch.value) {Flasher.collection.a.filter(":not(\".fixedImage, .fixedWildCard, .fixedVideo, .customMatch\")").each(function (index) {var $this = $(this);if (!$this.closest(".post-quote, .signature").length) {var $toggleImage = $("<input type=\"button\" value=\"F\xF6rs\xF6k h\xE4mta bild\" class=\"find-images-button\">").click(function () {$toggleImage.val("F\xF6rs\xF6ker ");var loadCount = 0;var loading = setInterval(function () {loadCount++;if (loadCount > 30) {clearTimeout(loading);}$toggleImage.val($toggleImage.val() + ".");}, 100);var $dummySite = $("<div class=\"dummySiteContainer\" />").appendTo("body");Flasher.getPage($this.attr("href"), function (html) {$dummySite.html(html);var largestImage = null;var previousArea = 0;$dummySite.find("img").each(function (index) {var thisArea = $(this).width() * $(this).height();if (!largestImage || thisArea > previousArea) {largestImage = this;}previousArea = thisArea;});var $image = $(largestImage).removeAttr("class").removeAttr("id").css({'max-width': Flasher.currentSettings.maxImageWidth.value + "px", 'max-height': Flasher.currentSettings.maxImageHeight.value + "px"}).addClass("flasher-image");var newUrl = $image.attr("src");if (!newUrl.match($this.attr("href").substr(0, 4))) {newUrl = $this.attr("href").match(/http:\/\/[^\/]*/) + newUrl;$image.attr("src", newUrl);}$this.before($image);$toggleImage.remove();$dummySite.remove();clearTimeout(loading);});return false;});$(this).after($toggleImage);}}).addClass("fixedWildCard");}}; Flasher.getPage = function (href, callback) {gmAjax({method: "GET", url: href, onload: function (results) {if (callback) {callback(results.responseText.replace(/script/gi, "scrupt").replace(/link/gi, "lunk").replace(/onload/gi, "onno"));}}, onerror: function () {if (callback) {callback("error");}}});}; Flasher.init(); })();]]>
Anmäl
2011-10-07 09:14 #2 av: Tusen

#1 Ja, den länken var bra. Skrattande Ha-ha!

Anmäl
2011-10-07 11:49 #3 av: silarp

tyckte oxå det!!! ;)

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.