Russets historia

Bassholmen ca 1956

2009-12-08 19:02 #0 av: PernillaJ

Den här texten är saxad ur tidningen Hästen från slutet av 1950-talet:

Besök i ett ponny-paradis

I Bohusläns skärgård ligger en ö som heter Bassholmen. Man landstiger vid Bassholmens båtvarvs brygga och har framför sig några bostadshus och ekonomibyggnader samt för övrigt mest kala eller glest bevuxna bergsknallar. Går man litet längre åt höger kommer man emellertid till ett bete med en härlig gräsmatta. När jag i sällskap med öns ägare fil. d:r Philip Lindstedt från Göteborg besökte ön, gick på detta bete en rätt originell samling fyrfotingar. Det första man såg var 2 rätt små orientaliska ston [trol shagya-araber] med föl. Sedan uppenbarade sig en mycket storvuxen ardennerfarbror d.v.s. valack och litet senare ett sto med russ- och ardennerblod i ådrorna, också hon med föl. Alla fölen voro efter Gåvetorp-hingsten Pimpernel 335 (halvblod f 1948 e Pommery 200 u Nivella 3904 e Nigro 138). I fonden på betet gick lugnt betande en imponerande kolsvart Aberdeen Angus-tjur!

Därefter passerade vi ett smalt sund mellan 2 bergsknallar och hade framför oss ett stort bete där det myllrade av svarta djur i olika storlek. Drivna av nyfikenhet vid åsynen av människor kom där fram ett 20-tal Aberdeen Angus kor, kvigor och kalvar. De andra svarta var ett 50-tal russ under ledning av hingsten Hans (f ca 1950 e Algo 71 u Dora e Ducke 66). På 3 undantag när voro de svarta och representerade alla åldrar från 8 år och neråt. Till typen är Bassholmens russ-stam mycket trevlig med vacker hals, utpräglad manke, stark rygg och vackert runt kors. Skenorna äro breda och hovarna starka. Stamstoet Fanny (f 1935 e Sten 85 u Inga 265 e Ludde 49) är ett sällsynt vackert exemplar, men så är hon också efter A-premierade hingsten Algo 71 [sic].

Betena ligga på kiselgrund och därför lyckas uppfödningen så väl. På betet finns små sjöar med vatten och längre in på ön få djuren svalka och skydd av där växande skog. Ehuru mitt besök inträffade i slutet av oktober var gräsmattan grön och tät och djuren glänsande, ehuru vinterhåren redan börjat växa. Betena få konstgödsel efter behov och av d:r Lindstedts sätt att sparka till gödselhögar såg man att spridning av den naturliga gödseln också hörde till saken.

Utom denna russhjord fanns på ön en annan hjord och det var khedivhingsten Negus (e Algo u ett orientaliskt sto) och hans harem. Negus är en c:a 140 cm hög skimmel av trevlig exteriör och med starkt underrede. Till khedivstammen hör 8 ston och en hel mängd ungdjur.

Alla ponnyerna var vänliga och sällskapliga och förde ett paradisiskt skönt liv på sin ö. Till vintern finns där behövliga stall och för tillskottsfoder sörjes även.

Från Bassholmen har sålts många goda ponnyer men den av uppfödningen som stigit högst i graderna är Bassen som fått bli kronprins Carl Gustafs livhäst. Till Rabbelugn stuteri i Finland har nu importerats 6-åriga stoet Topsy (f 1948 e Algo 71 u Fanny e Sten 85) med den 8 månader gamle sonen Philip (f 1956 e Hans) och en 2½-årig hingst Basse (f 1954 e Hans u Dora e Ducke 66) och dessa utgöra början till Finlands ponnyuppfödning.

Eva Wrede

Anmäl
2009-12-08 19:04 #1 av: PernillaJ

Bassholmen ägs sedan mitten av sjuttiotalet av Uddevalla kommun och är numera ett naturreservat. På ön anordnas varje år hingstbete, se hemsidan.

Anmäl
2009-12-08 19:53 #2 av: alpros

Tack för intressant läsning! Man skrev med större passion förr. Fanns det någon bild också?

Anmäl
2009-12-08 20:44 #3 av: PernillaJ

#2 Nej, det fanns tyvärr ingen illustration till artikeln.

Hittade en artikel i Vår Ponny nr 3/1980 som anknyter till ovanstående, här är slutklämmen av den:

Russ-semester 1980

Nästa mål i vår resplan var Finlands troligen mest hästkunniga människa, friherrinnan Eva Wrede på den stora herrgården Rabbelugn [belägen utanför Myllykoski i sydöstra Finland, drygt 10 mil från Helsingfors]. Där blev vi vänligt mottagna av den gamla damen, som var mycket pigg trots sin knäskada och sina kryckor. Hon kunde verkligen berätta om sina uppoffringar för sina älskade hästar. Vad hon gjort för finsk hästavel går inte att räkna upp. Hon var den första som började med russ.

1956 var hon till Sverige och köpte stoet Topsy 1 av doktor Philip Lindstedt. Topsy var en svart märr som under sitt dåvarande åttaåriga liv gått vild på ön Bassholmen. Hon var efter Algo 71 och modern var Fanny efter Sten 85 - Inga 265. Topsy var en av doktorns bästa märrar och han ville inte gärna sälja, men Eva Wrede valde själv ut henne och pekade på ett annat sto: "Det där stoet är mycket bättre än Topsy, och kom ihåg att Topsy ska bli stamsto i Finland!" Då skrattade Lindstedt och när Wrede mötte hästarna nästa gång fick hon en glad överraskning. Doktorn hade gett henne Topsys hingstunge Philip på köpet. Den fullvuxne hingsten Basse köptes samtidigt. Honom körde de omkring med överallt med vagn. Topsy blev 28 år innan de var tvungna att slakta henne för hon fick cancer (1976). Philip lever än.

Topsy var Eva Wredes ridhäst. Tillsammans gav sig de gamla damerna ut på långa ridturer. Alla var oroliga för dem - Eva Wrede går på kryckor sedan många år tillbaka. Topsy var mycket snäll. När hon första gången kom till Stockholm gick hon helt lugnt på gatorna bland bussar och bilar som hon aldrig gjort annat - men då hade hon dittills sprungit vild på Bassholmen. Sju föl fick hon och blev A-premierad. Kvar på gården Rabbelugn finns idag tre generationer ston efter henne. Det är Toma 6 (f 1965 e Marlo 4), hennes dotter Tollie 20 (f 1970 e Nato 6). De två är helsvarta men Tollie har en vit fläck på halsen. Tollie hade i år ett stoföl Telma efter Wredes egen hingst Kurre (ej gdk f 1975 e Herman 266 u Elka 1659).

Finlands andra russto blev Sippa 2 (f 1958 e Diabolo 128 u Sessan e Jack II), också ägd av Eva Wrede. Sippa var gulbrun, uppfödd av Anneka Andersson i Strängnäs, och av en gammal ovanlig russtam med Jack-hingstarna på mödernet. Sippas 3/4-bror Isidor vann SM i hoppning 1959 och 1961. Kvar på Rabbelugn finns Sippas dotter Sibylla 7 (f 1965 e Marlo 4), också en gulbrun märr. Två andra ston fanns också, Elka 1659 (f 1971 e Dröm 131) var i år föllös. Hennes son ljusfuxen Kurre har betäckt och visats för nämnden men har kasserats för överbett och är nu kastrerad.

Just i dagarna har Eva Wrede köpt russhingsten Fridolf 273 (f 1971 på Lojsta e Sven 195 u Marit 620 e Klippman 97) från Sverige och väntar ivrigt på honom. Hon är en verklig förespråkare för russen som hon enbart ska ägna sig åt nu "på gamla dagar" (trots detta har hon räddat Flyinge-hingsten Hostrup 506 åt Finland och hon håller honom nu för allmän avel). Hon förklarade för mig att russen gör sig bäst utan att korsas - "De med welshinslag blir så opålitliga. Varför ska ni ha så många olika ponnyraser i Sverige när ni ändå bara vill korsa bort dem till ädlare ridponnyer? Våra domare här ser inte på russen som några roliga hästar, de är ju bara små feta djur. Men russen är kloka, de äter sig feta på sommaren när det finns mat i överflöd. Vem vet hurdant foder det kommer att bjudas i vinter?"

Ulrika Dotzsky

Anmäl
2009-12-08 22:07 #4 av: [Croneld]

Vilken härlig historiastund. Tack Pernilla!

Anmäl
2009-12-08 22:11 #5 av: Tessan08

Kul läsning :)

Anmäl
2009-12-08 23:23 #6 av: PernillaJ

Jomen visst är det skoj med litet nostalgi.

Jag letade egentligen efter material om de gamla hingstarna Jack I (f 1933 e Bocack 75 u Lola 212) och hans son Jack II (f 1937 u Vega e Algo 71) och deras talrika avkommor i väst-Sverige, men hamnade i stället på Bassholmen...

Angående russaveln på Bassholmen lever arvet i dagens stammar vidare genom hingsten Dorn 163 (f 1952 e Algo 71 u Dora, syster till Nils Dacke 94, e Ducke 66). Dorn premierades 1963. Familjen Rungegård i Tingsryd försökte efter premieringen köpa Dorn från dr. Lindstedt men han var motvillig. Efter invecklade förhandlingar lyckades de 1966 köpa hingsten och tog väl tillvara Dorns blod i sin avel.

Dr Lindstedt köpte Algo 71 1946 från Gotland, Algo hade då gått sju säsonger på Lojsta och hans dominans i rasen var stor. Efter Algos död 1954 användes opremierade hingstar på Bassholmen, och en del av russ-stona gick i korsningsavel. Dorns helbror Hans visades på premiering men kasserades eftersom han var alltför hög, cirka 135 cm. Dr Lindstedt som nog alltid varit en egensinnig man blev med åren alltmer excentrisk.

Hans djuravel, som nog i början höll bra klass, rann ut i sanden. Det är inte så enkelt att få grepp om Bassholmens russavel eftersom dr Lindstedts ston inte var stambokförda (russet blev inte premieringsberättigat på fastlandet förrän 1961). Där fanns åtminstone två bra  ston, Dorns mamma Dora (f 1939 e Ducke 66 u Lotta 260 e Ivan 39) och Topsys mamma Fanny (f 1935 e Sten 85 u Inga 265 e Ludde 49). Han lät tyvärr inte registrera sina uppfödningar i SPR-registret som startade 1954.

Inte heller i Finland finns idag (så vitt jag vet) några gotlandsruss som går tillbaka till Eva Wredes Bassholmen-importer. Kanske lika så väl eftersom finnarna stambokförde Hans-avkommorna Basse 1, Philip 2 och Tessa 4: hästar som enligt svenskt sätt att se knappast var premieringsberättigade.

Kolla in härstamningssajten Sukuposti för fakta om finska russ

Anmäl
2009-12-09 10:38 #7 av: Reko

Jag bläddrade i en gammal stambok för halvblod och hittade stamboksförda ston från Bassholmen som också härstammmade från Gåvetorp med ett rejält inslag av shagyaarab. Dessa hade i sin tur föl vid sidan efter russhingst.

Anmäl
2009-12-09 14:29 #8 av: PernillaJ

#7 Ja, doktorerna Arvid Aaby-Ericsson (Gåvetorps gård utanför Alvesta) och Philip Lindstedt hade tydligen kontakt. Dr Arvid Aaby-Ericsson var en centralfigur inom svensk halvblodsavel, ordförande i ASVH ca 1950-1975. Han propagerade för litet arabinslag i halvbloden och importerade fem "orientaler" (i praktiken shagya-araber) från Ungern 1936; en hingst (Nigro 138) och fyra ston.

Framgår det av halvblodsstamböckerna vilken russhingst som använts? Jag gissar att det var Hans, men det kan förstås även ha varit Algo.

Familjen Boëthius som drev Skånsta Ridskola på Länsmansgården i Åkersberga hade den icke godkände hingsten Piquer (skm f 1960 e Pimpernell 335 u Carmen, shagya-arab) som jag tror kom från Bassholmen. Piquer användes för att producera ridponnyer och korsningen Piquer-russto var framgångsrik, till exempel:

Matilda (kat D, f 1966 u Sofie, russkorsning e Atterdag 110 - Valdemar 111) vann SM i dressyr 1978, kom 2:a 1975 och 1976, 3:a 1979.

Matildas helbror Narr (kat D, f 1964) vann SM i dressyr 1972 och 1975 och blev 2:a 1974. Narr var 3:a i SM fälttävlan 1973.

Minsann (kat D, f 1966 u Pi e Nils Dacke 94 u Lilla My 491) vann SM i dressyr 1974. Minsann ägdes av Enskede Ridskola i Stockholm och gick som lektionsponny mellan tävlingarna.

Minsann, f 1966 e Piquer u Pi

Minsann, bild ur tidskriften Hästen fr slutet av 1970-talet

Anmäl
2009-12-09 17:57 #9 av: PernillaJ

För att avrunda berättelsen om de finska russen på Rabbelugn kommer här ur Vår Ponny nr 2-3, 1981:

Finlandsnytt

Från Marketta Nyqvist (stuteri MN i Nurmijärvi några mil norr om Helsingfors) har jag fått ett långt och trevligt brev där hon berättar om russen i Finland våren 1981.

Antalet russ blir fler och fler allteftersom tiden går. Det finns nu tre stambokförda russhingstar i Finland, nämligen Satu 7 (f 1967 på Rabbelugns stuteri e Nato 6 u Sippa 2), Manu 10 (f 1974 på Rabbelugns stuteri e Junex 8 u Toma 6) och Fridolf 11 (273, f 1971 hos Fanny Sjöberg, Lojsta e Sven 195 u Marit 620). Det är Eva Wrede som importerat Fridolf men eftersom hon var tvungen att göra sig av med alla sina hästar är han såld till Marketta Nyqvist. Fridolf är den senaste stambokförde hingsten och han erhöll 99989=44 poäng vid den finska premieringen. Dessutom finns fortfarande Milton 9 (284, f 1972 hos äg. Rungegårds Stuteri, e Pinocchio 158 u Hilka 1332) kvar i Finland. Milton är hyrd från Rungegårds stuteri. Hilka som också finns i Finland är AB-premierad och står numera hos Marketta Nyqvist.

Många små russ kommer det att bli under våren då det förra sommaren betäcktes över 40 ston vilket är nytt rekord. Pappa till de flesta fölen är Junex 8 (f 1968 hos fam. Emilsson, e Pysen IV 141 u Juliska 1326), han kommer att ha cirka 130 avkommor i år. Junex blev själv skjuten två dagar innan Fridolfs ankomst till Rabbelugn, för att han skulle slippa se att en ny herre tog över hans hjord. När Fridolf kom tog han genast hand om Junex äldsta föl som ännu gick med sina mammor. De gamla märrarna var först litet tveksamma men trivs nu mycket bra tillsammans med Fridolf som härskar över 21 ston. På Markettas stuteri finns det 22 dräktiga ston, och hon har redan fått sex föl (födda 1981), fyra stoföl och två hingstföl.

Fridolf 273 i Finland

Det första fölet föddes den 21 januari i år och var ett litet sto. Mamman till den lilla kommer från Birgit Wahlgren i Viklau och heter Bianette 47 (f 1972 e Marcolo 238 u Robina 1248). Bianette är nu betäckt på nytt och Marketta hoppas på en ny fölunge av henne som julklapp.

Gamla Bonita 21 (f 1964 hos Ivan Jacobsson, Visby, e Gullding 108 u Lotty 552) ska föla för åttonde gången i Finland. Marketta importerade Bonita 1973. Bonita fölade första gången 1967, Marketta tror att hon har fått föl vartenda år på Gotland och i sådana fall ska hon nu få sitt 15:onde föl. Bonita blev aldrig stambokförd i Sverige.

Den andra gamla "frun" Lina 22 (955, f 1964 hos P Gyllenhammar, Hejde, e Natt 100 u Lona 388) ska också föla. Överhuvudtaget fölar Markettas russton årligen och det uppskattar hon mycket då hennes huvuduppgift är att ta fram föl, även om hon även rider sina hästar en del.

Eva Wrede har sålt bort alla sina hästar och ponnyer. Det gamla anrika Rabbelugns stuteri slutar med sin verksamhet vilket är mycket synd. Det var Eva Wrede som år 1956 importerade de första russen till Finland. Russen är fortfarande den numerärt största ponnyrasen efter korsningsponnyerna.

I höstas fick russen vara med på den stora show i Helsingfors som anordnas av ridhästförbundet i Finland. De visade upp tandemridning, ungersk post och körning i par - resultat blev förtjusta applåder.

Ulrika Dotzsky

Anmäl
2009-12-09 18:54 #10 av: MagganS-B

Jättekul att läsa om russen i Finland. Vi sålde ett sto till Marketta, Daminta e. Miniman 262 u. Divina 654. Daminta fick tyvärr inget stoföl efter sig vare sig i Sverige eller Finland..... 

Anmäl
2009-12-09 18:57 #11 av: Reko

#8 Nej, det står bara föl efter russhingst.

Anmäl
2009-12-11 15:10 #12 av: PernillaJ

#11 I SPRs register finns bl a Prins, SPR 28/49, korsningsponny skimmel valack född 1949 e Algo 71 u Naima (hbl), och Svarten, SPR 48/51, korsningsponny svart valack född 1951 e Algo 71 u Nanette (hbl, eg shagya-arab) 4104 e Nigro 138 u Dama 2927, etc. Jag skulle tro att det är två Bassholmen-uppfödningar, även om uppgift om uppfödare saknas i registret (både Prins och Svarten ägda i Göteborg). Har du stb-nr och/eller stam på Naima?

Det var hårda bandage för gamla russhingstar förr. Junex fick 22 år gammal sluta sina dagar när det nalkades en efterträdare (se #9). Algo 71 dödades 1954 i en envig med sin egen son Hans. Algo var 30 år gammal och endast 120 cm hög medan Hans var ca 4 år och ca 135 cm hög - knappast en sportslig fajt.

Anmäl
2009-12-11 23:09 #13 av: PernillaJ

#12 Kan Prins mamma kanske vara Naima 4103 e Nigro 138 u ?

Anmäl
2009-12-12 20:14 #14 av: Pernille-G

Mycket intressant att läsa. Tack Pernilla för att du båda hittar och delar med dig av så mycket fascinerande russhistoria.

Anmäl
2009-12-14 23:06 #15 av: Foresta

Tack, vad intressant att läsa!

Jag har träffat på och ridit två hästar med russ från Bassholmen på mödernet. Båda var födda hos Dr Philip Lindstedt:

Alias Cooper f.1972 e.Dawod ox FA 19/68 u.Fatima III SPR 2053/57 ue.Pimpernel 335 uu.Fanny (f.1935, svart) - e.Sten 85 u.Inga 265

Lady Liss f.1976 e.Gulliver 494 u.Lise-Lotte (f.1958, brun stj) ue.Pimpernel 335 uu.Lotta - e.Algo 71 - Klimax 880 (???)

Om någon känner till mer uppgifter om denna Lotta vore det roligt! Jag har ingen aning om vad som finns på mödernet hos henne.

 

Hlsn Helena, medarbetere på New Forestponny.ifokus

~ Dimmans stuteri ~

Anmäl
2013-01-10 12:51 #16 av: PernillaJ

#8 Jag hittade en bild till av duktiga Minsann, SPR 3199/66 (länk till stamtavlan i Blå Basen).

Anmäl
2013-01-11 18:08 #17 av: Plupp73

Fantastiskt fina och högpresterande ponnyer! Jag anser personligen att ridponnyaveln behöver oerhört mycket mer russinslag, snarare än welshponnylinjer. Pratade med en person som har ridponnyer och halvblod idag, och det finns så många welsh, NF, ridponnyer och halvblod som T-märks numera. Det beror säkert på hur de används - att de hoppas sönder, men också på att många använder ston som "gått sönder" på ett eller annat vis, i aveln.

Det skulle behövas naturraser i högre grad - och russet är perfekt. Många är ju de russ-arabkorsningar förr som varit jättefina ridponnyer, och hållbara. Inte för att förringa den rena russaveln alls, och jag har ju själv två stamboksförda russton (Enets Amona, Pollandra) som planeras att betäckas med russhingstar.

Anmäl
2013-01-11 18:09 #18 av: Plupp73

- dessutom finns det ju ett antal riktigt exteriört högpoängade russhingstar som har fina rörelsepoäng och som presterar högt i discipliner.

Anmäl
2013-01-11 20:54 #19 av: PernillaJ

#17, 18 Det finns flera gamla trådar om lyckade russkorsningar, t ex den här (länk).

Anmäl
2013-01-11 23:01 #20 av: MagganS-B

Var på Svedens gård Ridskolan) för många år sen. Nästan alla deras hästar då hade russ i sig!

Anmäl
2016-12-15 12:30 #21 av: PernillaJ

#0 Den här bilden visar Topsy och sonen Philip, fotograferade vid ankomsten till Finland (troligen i slutet av 1956 eller början av 1957), tillsammans med Eva Wrede. Bilden finns på sidan 60 i Kurt Graafs bok "Det gotländska russets historia".

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.