2011-01-12 09:42 #0 av: PernillaJ

Med anledning av propositionen till vårens avelsvärdering i samarrangemang med nordsvensk brukshäst och ardenner på Grevagården 25-27 mars har många på den här sajten haft åsikter om det nya tredagarsupplägget.

Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja att avelsvärderingen av russhingstar gick till?

Observera att Svenska Hästavelsförbundets avelsvärderingar för alla raser på Gotland och i Norrland inte omfattas av alternativen, utan förutsätts fortsätta som vanligt.

  1. Alternativ 1. Som de senaste åren, med föruttagningar under sommaren och central avelsvärdering under en dag på en plats (i Götaland) under hösten
  2. Alternativ 2. Som 2011, avelsvärdering under tre dagar tillsammans med kallbloden på Grevagården (Västergötland), ingen föruttagning
  3. Alternativ 3. Avelsvärdering på två platser, en dag i Götaland och en dag i Svealand, ingen föruttagning
  4. Alternativ 4. Ingen avelsvärdering alls, betäckningslicens får lösas för russhingst efter veterinärbesiktning på klinik
  5. Alternativ 5. Eget förslag, beskriv och motivera i tråden
  6. Alternativ 6. Ingen åsikt, vill bara läsa tråden